Trenčianske Teplice, Slovensko
dní
hodín
minút
sekúnd

Letná škola 2017

Detaily podujatia

  • 01.07.2017 - 04.07.2017
  • Trenčianske Teplice
  • Medzinárodné podujatie, 19 kreditov SKP

Na letnú školu sa tento rok môžete prihlásiť ONLINE TU: PRIHLÁSENIE SA NA LETNÚ ŠKOLU 2017

(Link: https://goo.gl/forms/JJ8X4pQdnw2uZubF3)

Registrácia je platná až po uhradení účastníckeho poplatku na IBAN: SK5411000000002947012986. Ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia. Riadne prihlásené účastníčky a účastníci dostanú vyrozumenie o zaevidovaní prihlášok a presný program podujatia.

  

Letná škola adlerovskej psychológie - 12. ročník

 

Konštrukcia nádeje ako jadra optimizmu

A Construction of Hope as a Core of Optimism

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na 12. ročník Letnej školy adlerovskej psychológie. Témou tohto ročníka je konštruovanie nádeje ako jadra adlerovského optimizmu a ako hlavnú lektorku privítame Dr. Marinu Bluvshtein z Minnesoty, USA.

Podujatie je určené psychológom (psychologičkám), rodičom, učiteľom (učiteľkám) a ostatnej odbornej verejnosti, ktorá má záujem najmä o praktické vzdelávanie sa v adlerovskej psychológii. Letná škola je vhodná aj pre začiatočníkov (začiatočníčky) a tých (tie), ktorí (ktoré) uvažujú o dlhodobom výcviku - môže byť ochutnávkou spôsobu práce adlerovských terapeutov (terapeutiek), domácich a zahraničných. Pre pokročilých a pre absolventov (absolventky) výcvikov slúži na obnovu vedomostí, ako aj na získanie kreditov SKP v rámci ďalšieho vzdelávania. Pre všetkých je príležitosťou na priateľské stretnutia i nadväzovanie užitočných odborných kontaktov. Všetky prezentácie zahraničnej lektorky budú tlmočené. Zároveň dávame do pozornosti, že tak, ako každý rok, je pripravený aj program pre deti od 9 rokov a pre staršiu mládež vo forme kempu, kde mladé účastníčky a mladí účastníci budú mať možnosť absolvovať kurzy v oblasti osobného rastu a rozvoja, zamerané na podporovanie reziliencie a dodávanie odvahy.

Úroveň tohto podujatia je medzinárodná a za účasť na podujatí je možné získať 19 kreditov Slovenskej komory psychológov.

Odbornou garantkou podujatia je: PhDr. D. Čechová, PhD.

 

Prednášky a aktivity:

  • Budovanie a vdychovanie nádeje ako jadro aktívneho adlerovského optimizmu, Nádej a beznádej v pracovni poradenského psychológa (poradenskej psychologičky): od diagnózy k liečbe, Podpora a posilňovanie žien zažívajúcich násilie, Straty a nálezy: ako znovu získať a budovať nádej v nás, keď pracujeme s „beznádejnými“ klient(ka)mi v „beznádejných“ situáciách.
  • 3 demonštrácie techník psychologického poradenstva
  • 3 analýzy demonštrácií
  • Kazuistiky z poradenskej praxe 

 

Na letnú školu sa tento rok môžete prihlásiť ONLINE TU: PRIHLÁSENIE SA NA LETNÚ ŠKOLU 2017

(Link: https://goo.gl/forms/JJ8X4pQdnw2uZubF3)

Registrácia je platná až po uhradení účastníckeho poplatku na IBAN: SK5411000000002947012986. Ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia. Riadne prihlásené účastníčky a účastníci dostanú vyrozumenie o zaevidovaní prihlášok a presný program podujatia. 

 

Komplexné informácie o tomto podujatí môžete nájsť okrem našej webstránky aj v týchto dokumentoch na stiahnutie: 

Bratislava2017_pozvanka

Bratislava2017_program

 

All informations in English you can find here:

Bratislava2017_invitation

Bratislava2017_programme_eng

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ