ICASSI 2016 SLOVENSKOMedzinárodná letná škola
Trenčianske Teplice, Slovensko
dní
hodín
minút
sekúnd

ICASSI 2016 SLOVENSKO - Medzinárodná letná škola

Detaily podujatia

  • » Booklet konferencie
  • Akreditácia: Americká psychologická asociácia, Kanadská poradenská asociácia, Slovenská komora psychológov

O konferencii

V roku 2016 sa po prvýkrát na Slovensku, v Trenčianských Tepliciach, uskutoční unikátna medzinárodná konferencia Individuálnej psychológie ICASSI. Stretnú sa tu špičkoví odborníci z celého sveta, ktorí prednášajú na renomovaných univerzitách, prípadne majú dlhoročnú prax v oblasti poradenstva, psychoterapie a supervízie. Podujatie ponúka okrem 10 plenárnych prednášok okolo 50 kurzov, ktore lektoruje tím 30 medzinárodne uznávaných prednášajúcich odborníkov adlerovskej psychológie  pre približne 300 účastníkov z celého sveta. Kurzy sa venujú všetkým oblastiam psychológie a sociálneho života, od základov individuálnej psychológie, jej teoretických a filozofických otázok, cez prax v oblasti rodiny, partnerských vzťahov, výchovy detí, klinických otázok, supervízie, psychoterapie, metód a techník individuálnej psychológie, po sociálnu, organizačnú psychológiu a koučing. Kurzy sú určené začiatočníkom i pokročilým, je možné si zvoliť intenzívny kurz v trvaní 20 hodín, alebo štandardný v polovičnom rozsahu. Je možné zúčastniť sa celého podujatia, alebo len prvého, či druhého týždňa. Z dôvodov variability tém, obsahu i rozsahu ponúkaných kurzov si každý účastník dokáže vybrať kurz podľa osobnej a profesionálnej priority. Program je otvorený taktiež pre deti a adolescentov zúčastnených.

ICASSI (International Committee of Adlerian Summer Schools and Institutes) je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorej cieľom je pomáhať odborníkom, študentom aj laikom dozvedieť sa o učení Adlera a Dreikursa a šíriť ich nadčasové myšlienky. Rudolf Dreikurs, mladší kolega Adlera, založil ICASSI v roku 1962 a práve vtedy bola v Dánsku zorganizovaná aj prvá letná škola. Medzinárodná konferencia ICASSI sa odvtedy každým rokom koná v inej krajine a v roku 2016 sa prvýkrát a v najbližších desaťročiach zrejme jediný krát uskutoční u nás na Slovensku!

Program tejto letnej školy je určený pre poradcov, psychoterapeutov, sociálnych pracovníkov, učiteľov, vychovávateľov, odborníkov v oblasti podnikania a koučingu, odborníkov, ktorí pracujú v oblasti náhradnej starostlivosti, v oblasti starostlivosti o zdravie, ktorí pracujú s deťmi a adolescentmi, študentov, na každej úrovni vzdelávania, ale aj pre laikov a ľudí, ktorí sa zaujímajú o svoj duševný rozvoj a chcú porozumieť sami sebe a svojim vzťahom s druhými.

Je to jedinečná príležitosť dozvedieť sa množstvo užitočných informácií, oddýchnuť si, ako aj stráviť príjemný čas s rodinou, nakoľko program podujatia zahŕňa aj aktivity pre rodinných príslušníkov. Pre psychológov na Slovensku je to jedinečná príležitosť stretnúť svetových lektorov na čele s dcérou R. Dreikursa, profesorkou Evou Dreikurs-Fergusonovou z USA. Pre Slovensko, ako malú krajinu v strede Európy, je to možnosť prezentovať sa svojou tradíciou, kultúrou, vzdelanosťou a pohostinnosťou. Ubytovanie bude v Trenčianskych Tepliciach poskytnuté v hoteloch Pax, Most slávy a Vlára, kurzy sa budú realizovať v konferenčných priestoroch týchto hotelov a plenárny a spoločenský blok spolu s večerou budú prebiehať v Kurs salóne.

 

ISASSI je spolusponzorované Severoamerickou spoločnosťou adlerovskej psychológie (NASAP) a zároveň NASAP preberá aj zodpovednosť za obsah a odbornosť podujatia.

Podujatie je kreditované Americkou psychologickou asociáciou APA, Kanadskou poradenskou asociáciou a Slovenskou komorou psychológov.

 

Podujatiu pridelila Slovenská komora psychológov 20 kreditov za prvý týždeň, 20 kreditov za druhý týždeň a 40 kreditov za absolvovanie 2 týždňov vzdelávania. Účastníci, ktorí požadujú kredity, nahlásia svoj záujem slovenským organizátorom počas registrácie. Poplatok za 40 kreditov je 16 eur, za 20 kreditov 8 eur. Účastníci, ktorí žiadajú kredity, sú povinní každý deň zaregistrovať svoju účasť podpísaním prezenčnej listiny. Potvrdenie o získaní kreditov im bude vystavené po uhradení poplatku za kredity a ukončení vzdelávania

 

Na tejto stránke môžete násť informácie o programe konferencie - účastníci majú na výber z vyše 50 rôznych kurzov podľa vlastných potrieb a záujmov. 9 z nich bude dokonca tlmočených do slovenského jazyka! Ďalej tu nájdete informácie o svetoznámych lektoroch, mieste konania a možnostiach ubytovania a účastníckych poplatkoch. 

Okrem tejto stránky sú informácie o podujatí dostupné na www.icassi.net a www.icassi2016.sk 

Registrácia je možná na stránke www.icassi.net alebo priamo po kliknutí na tlačidlo REGISTRÁCIA na tejto stránke vyššie, ktoré vás presmeruje na registračný formulár, kde si vyberiete kurzy aj ubytovanie. 

 

Pre ďalšie informácie o registrácii alebo kurzoch, na ktoré ste nenašli odpoveď na našich stránkach prosím kontaktujte:

Becky La Fountain

ICASSI administrator

Email: info.icassi@gmail.com